Rebríčky fakúlt podľa ukazovateľov

Zhoda odboru vzdelania s praxou

detailné informácie o ukazovateli »

zdroj: Kvantitatívny zber dát od absolventov vysokých škôl, 15 444 respondentov (absolventi vysokoškolského štúdia v rokoch 2008 až 2014).
Všetky údaje v rebríčku sú agregované za absolventov od roku 2008 bez ohľadu na formu a stupeň štúdia.
Škola Fakulta Percentil Veľkosť vzorky Poradie
Univerzita Komenského v Bratislave Farmaceutická fakulta94.87 %391
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Celoškolské a iné94 %1002
Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta informatiky a informačných technológií93.97 %1163
Žilinská univerzita v Žiline Fakulta riadenia a informatiky90.3 %1654
Žilinská univerzita v Žiline Strojnícka fakulta88.14 %1185
Prešovská univerzita v Prešove Pedagogická fakulta86.36 %226
Univerzita Komenského v Bratislave Právnická fakulta85.71 %637
Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta matematiky, fyziky a informatiky84.51 %1428
Technická univerzita v Košiciach Fakulta elektrotechniky a informatiky84.23 %2609
Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky80.29 %27410
Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta hospodárskej informatiky78.23 %27111
Žilinská univerzita v Žiline Stavebná fakulta78.21 %7812
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Právnická fakulta78.05 %4113
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta špeciálnej techniky77.88 %11314
Trnavská univerzita v Trnave Právnická fakulta77.14 %7015
Slovenská technická univerzita v Bratislave Stavebná fakulta76.99 %23916
Paneurópska vysoká škola Fakulta práva75.13 %19317
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Právnická fakulta74.36 %3918
Slovenská technická univerzita v Bratislave Strojnícka fakulta73.17 %16419
Žilinská univerzita v Žiline Elektrotechnická fakulta72 %15020

Stránky