Rebríčky fakúlt podľa ukazovateľov

Opakovaná voľba štúdia

detailné informácie o ukazovateli »

zdroj: Kvantitatívny zber dát od absolventov vysokých škôl, 15 444 respondentov (absolventi vysokoškolského štúdia v rokoch 2008 až 2014).
Všetky údaje v rebríčku sú agregované za absolventov od roku 2008 bez ohľadu na formu a stupeň štúdia.
Škola Fakulta Percento Veľkosť vzorky Poradie
Prešovská univerzita v Prešove Pedagogická fakulta86.49 %371
Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta matematiky, fyziky a informatiky85.06 %1742
Žilinská univerzita v Žiline Strojnícka fakulta83.65 %1593
Univerzita Komenského v Bratislave Farmaceutická fakulta82.35 %514
Univerzita J. Selyeho Pedagogická fakulta81.48 %275
Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta informatiky a informačných technológií80.15 %1366
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne Celoškolské a iné79.49 %397
Žilinská univerzita v Žiline Fakulta riadenia a informatiky79.28 %2228
Žilinská univerzita v Žiline Elektrotechnická fakulta76.64 %2149
Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky76.13 %31010
Slovenská technická univerzita v Bratislave Strojnícka fakulta75.61 %20511
Žilinská univerzita v Žiline Stavebná fakulta74.6 %12612
Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta chemickej a potravinárskej technológie74.11 %19713
Slovenská technická univerzita v Bratislave Materiálovotechnologická fakulta; Trnava73.56 %41614
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ekonomická fakulta71.95 %24615
Slovenská technická univerzita v Bratislave Stavebná fakulta70.4 %42916
Technická univerzita v Košiciach Strojnícka fakulta69.35 %24817
Technická univerzita v Košiciach Fakulta elektrotechniky a informatiky69.16 %33418
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta ekonomiky a manažmentu69.05 %29419
Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta managementu67.62 %24420

Stránky