Rebríčky fakúlt podľa ukazovateľov

Najlepšie platení absolventi

detailné informácie o ukazovateli »

zdroj: Štatistické údaje Sociálnej poisťovne. (Sociálna poisťovňa registruje informácie o študentoch/absolventoch VŠ týkajúce sa histórie zamestnaní, forme zárobkovej činnosti alebo stave, keď je absolvent poistencom štátu, na základe čoho sa dá presne identifikovať zamestnávateľ, prípadné obdobia nezamestnanosti a vymeriavací základ pre výpočet poistného, z ktorého je možné vypočítať mzdu.)

Škola Fakulta Skutočný príjem Veľkosť vzorky Poradie
Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta informatiky a informačných technológií1489 €1381
Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky1404 €1592
Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta matematiky, fyziky a informatiky1317 €1933
Paneurópska vysoká škola Fakulta informatiky1150 €214
Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta managementu1099 €1115
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne Celoškolské a iné1096 €2336
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta sociálnych vied1041 €277
Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta medzinárodných vzťahov1011 €348
Žilinská univerzita v Žiline Fakulta riadenia a informatiky972 €1729
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta prírodných vied963 €10910
Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta sociálnych a ekonomických vied958 €8211
Slovenská technická univerzita v Bratislave Materiálovotechnologická fakulta; Trnava958 €40512
Technická univerzita v Košiciach Fakulta elektrotechniky a informatiky925 €26913
Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta920 €41214
Slovenská technická univerzita v Bratislave Strojnícka fakulta920 €7115
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta masmediálnej komunikácie906 €11016
Paneurópska vysoká škola Fakulta ekonómie a podnikania903 €2617
Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta hospodárskej informatiky898 €13518
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ekonomická fakulta894 €12019
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov887 €4720

Stránky