Prognóza

Prognóza vývoja trhu práce do roku 2023 z aspektu uplatnenia absolventov VŠ

Prognóza bola spracovaná v rámci národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti na CVTI SR. 

Počet vysokoškolsky kvalifikovaných ľudí na pracovnom trhu porastie v nasledujúcich desiatich rokoch naďalej rýchlejšie ako počet tejto kvalifikácii zodpovedajúcich pracovných miest. Už dnes je počet miest vyžadujúcich vysokoškolskú kvalifikáciu asi o 67 tisíc nižší ako počet ľudí s vysokoškolskou kvalifikáciou. To prináša samozrejme aj tlak na obsadzovanie miest s nižšou požadovanou kvalifikáciou absolventmi vysokých škôl. Potvrdili to aj výsledky prieskumov, ktoré sme publikovali.

Počet vysokoškolsky kvalifikovaných ľudí na pracovnom trhu (ekonomicky aktívnych) sa počas nasledujúcich desiatich rokov zvýši asi o 127 tisíc (23 %), kým počet pracovných miest pre nich (súčet expanzívneho a nahradzovacieho dopytu) narastie asi len o 83 tisíc  (17 %).  Bude sa tak posilňovať tendencia nárastu nadbytočných pracovných síl s vysokoškolskou kvalifikáciou (budú pracovať v menej kvalifikovaných povolaniach, alebo sa ocitnú medzi nezamestnanými či neaktívnymi).

Slovensko 2013 a 2023 Vývoj počtu kvalifikovaných (vysokoškolských) pracovných miest
podľa odborov 2013-2023 (v tisícoch a v %)
2013 2023 zmena
Vysokoškolské odbory celkom (ISCED 1D) 493.4 100% 576.1 100.0% 82.8 16.8%
1 Učiteľstvo 78.8 16.0% 85.6 14.9% 6.8 8.6%
2 Humanitné vedy a umenie 24.2 4.9% 29.9 5.2% 5.7 23.5%
3 Sociálne vedy, obchod a právo 118.3 24.0% 138.1 24.0% 19.7 16.7%
4 Prírodné vedy,  matematika a programovanie 31.9 6.5% 38.2 6.6% 6.3 19.8%
5 Inžinierstvo,  manufaktúra a staviteľstvo  118.4 24.0% 139.8 24.3% 21.4 18.1%
6 Poľnohospodárstvo a veterinárstvo 22.4 4.5% 24.8 4.3% 2.4 10.7%
7 Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie 64.4 13.1% 75.9 13.2% 11.5 17.9%
8 Služby 23.6 4.8% 29.1 5.1% 5.5 23.5%

(zdroj: Projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti)

Počet ekonomicky aktívnych ľudí s vysokoškolskou kvalifikáciou, ktorí vyštudovali spoločenskovedné odbory,  narastie do roku 2023 asi o 53 tisíc (35 %), teda porastie viac ako dvakrát rýchlejšie, než je predpokladaný nárast počtu zodpovedajúcich pracovných miest. Porovnanie s predpokladaným nárastom počtu pracovných miest s požiadavkami na vysokoškolské spoločenskovedné vzdelanie ukazuje, že ďalších vyše 30 tisíc absolventov týchto odborov nezoženie svojmu odboru zodpovedajúcu prácu.

Na pracovnom trhu už dnes existuje nedostatok vysokoškolsky kvalifikovaných ľudí  s inžinierskym technickým vzdelaním (chýba asi 5,5 tisíca). Očakávané zvýšenie počtu takto kvalifikovaných ľudí v desaťročnom horizonte predstavuje iba 7 %. Uvedená skutočnosť pravdepodobne povedie k zvýšeniu nedostatku  vysokoškolsky kvalifikovanej pracovnej sily s technickým vzdelaním o ďalších 13 tisíc (teda celkový nedostatok bude tvoriť spolu asi 20 tisíc). Môžeme hovoriť o alarmujúcom náraste „odborovej nerovnováhy“ vo vzdelaní a v pracovných príležitostiach.

 

Slovensko 2013 a 2023 Vývoj počtu ekonomicky aktívnych vysokoškolákov na trhu
práce podľa odborov 2013-2023 (v tisícoch a v %)
2013 2023 zmena
Vysokoškolské odbory celkom (ISCED 1D) 560.4 100% 687.9 100.0% 127.5 22.8%
1 Učiteľstvo 95.9 17.1% 108.8 15.8% 12.8 13.4%
2 Humanitné vedy a umenie 33.9 6% 43.7 6.4% 9.8 29.1%
3 Sociálne vedy, obchod a právo 150.3 26.8% 203.3 29.6% 53.0 35.3%
4 Prírodné vedy,  matematika a programovanie 43.8 7.8% 57.3 8.3% 13.4 30.6%
5 Inžinierstvo,  manufaktúra a staviteľstvo  111.8 20.0% 119.9 17.4% 8.0 7.2%
6 Poľnohospodárstvo a veterinárstvo 26.7 4.8% 28.3 4.1% 1.6 6.0%
7 Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie 71.9 12.8% 92.0 13.4% 20.1 28.0%
8 Služby 25.3 4.5% 34.0 4.9% 8.7 34.2%

(zdroj: Projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti)

 

Slovensko 2013 a 2023 Vysokoškoláci a kvalifikované pracovné miesta: BILANCIA
2013 2023 zmeny 2013 - 2023
rozdiel
(tis.)
presah
(%)
rozdiel
(tis.)
presah
(%.)
nárast rozdielu
(tis.)
nárast presahu
(%.)
Vysokoškolské odbory celkom (ISCED 1D) 67.1 13.6% 111.8 19.4% 44.7 5.8%
1 Učiteľstvo 17.2 21.8% 23.2 27.1% 6.0 5.3%
2 Humanitné vedy a umenie 9.7 40.1% 13.9 46.4% 4.2 6.3%
3 Sociálne vedy, obchod a právo 32.0 27.0% 65.3 47.3% 33.3 20.2%
4 Prírodné vedy,  matematika a programovanie 12.0 37.5% 19.1 50.0% 7.1 12.4%
5 Inžinierstvo,  manufaktúra a staviteľstvo  -6.6 -5.5% -19.9 -14.2% -13.4 -8.7%
6 Poľnohospodárstvo a veterinárstvo 4.4 19.5% 3.6 14.4% -0.8 -5.1%
7 Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie 7.4 11.5% 16.0 21.1% 8.6 9.6%
8 Služby 1.7 7.3% 4.8 16.6% 3.1 9.3%

(zdroj: Projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti)