Farmaceutická fakulta - Univerzita Komenského v Bratislave

Farmaceutická fakulta

Všetky údaje sú agregované za absolventov od roku 2008 bez ohľadu na formu a stupeň štúdia.
Detailnejšie informácie o ukazovateľoch pre rôzne stupne štúdia (prvý, druhý, tretí) a formy štúdia (denná, externá) uvádzame v detaile ukazovateľa, v prípade ak to dáta umožňujú. »

Opakovaná voľba štúdia

respondentov by si zvolilo pri opakovanej voľbe rovnakú vysokú školu.
(veľkosť vzorky: 1650)

Zhoda odboru vzdelania a povolania

fakúlt (resp. celoškolských pracovísk) dosiahlo horšie hodnotenie ako daná fakulta (resp. celoškolské pracovisko).
(veľkosť vzorky: 39)

Pracovný príjem
(skutočný)

Hodnota ukazateľa
1173 €
brutto priemerný mesačný príjem zamestnaných absolventov s pravidelným príjmom.
(veľkosť vzorky: 1344)
 

Štúdium ako kvalitný základ pre uplatnenie a rozvoj

fakúlt (resp. celoškolských pracovísk) dosiahlo horšie hodnotenie ako daná fakulta (resp. celoškolské pracovisko).
(veľkosť vzorky: 45)

Priemerná dĺžka získania
zamestnania

Zavrieť
42
priemerný počet dní, ktorý ubehne od ukončenia štúdia po získanie zamestnania (registráciu v Sociálnej poisťovni). Ak je hodnota negatívna, absolventi získali zamestnanie pred ukončením štúdia.
 

Ukazovatele na úrovni fakulty

 
 

Zobraziť študijné programy »